محصولات استالکس

قیچی اکسکلوسیو استالکس 22/1 Staleks Pro

موجود در انبار

1,370,000 تومان

قیچی اسمارت استالکس Staleks Pro 41/3

اتمام موجودی

560,000 تومان

نیپر اسمارت استالکس Staleks Pro 31/7

موجود در انبار

690,000 تومان

نیپر اسمارت استالکس Staleks Pro 10/7

اتمام موجودی

690,000 تومان

نیپر اسمارت استالکس 10/4

موجود در انبار

690,000 تومان

نیپر اکسپرت استالکس Staleks Pro 100/5

موجود در انبار

1,070,000 تومان

نیپر اسمارت استالکس 30/7

موجود در انبار

690,000 تومان

ظرف استریل سر سوهان استالکس STALEKS LE – 20/1

اتمام موجودی

480,000 تومان

ظرف استریل ابزار استالکس STALEKS LE – 10/1

موجود در انبار

440,000 تومان